پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پس از حکم تبرئه؛ در دادگاه مبارک چه گذشت؟

قاضی یک دادگاه در مصر، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق آن کشور را از چندین اتهام، از جمله مشارکت در کشتار معترضان در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی در مصر تبرئه کرد.

قاضی محمود کامل رشیدی حکم تبرئه چند مقام ارشد مصر در دوران حکومت حسنی مبارک را هم صادر کرده است. حبیب عادلی، وزیر کشور سابق مصر از جمله این افراد است که به کشتار صدها نفر در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی متهم شده بود.

این ویدئو به لحظات پایانی جلسه محاکمه آقای مبارک در روز شنبه، ۲۹ نوامبر، مربوط است که از یک شبکه تلویزیونی به طور زنده پخش می‌شد. در ابتدای این ویدئو قاضی دادگاه می‌گوید: "در طول جلسه گفتم که اگر نقصی باشد، از آن ما انسان‌هاست و اگر کمالی باشد، از آن خداست. دعا می‌کنم و سرزمین کنانه (مصر) و مردمش را به کسی (خدا) می‌سپارم که وعده‌هایش را فراموش نمی‌کند."

پس از اعلام ختم جلسه رسیدگی، وکلا و هواداران آقای مبارک در دادگاه به شادمانی پرداختند.

در بخش‌هایی از ویدئو، حسنی مبارک در قفسی که محل حضور متهمان در دادگاه است، دیده می‌شود و پسرانش علاء و جمال در میانه شادمانی دیگر متهمان در داخل قفس، پدرشان را می‌بوسند.

درباره دادگاه حسنی مبارک بیشتر بخوانید: حسنی مبارک از اتهام مشارکت در کشتار معترضان مصری تبرئه شد