پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزاران برزیلی همزمان به خانه بخت رفتند

دیروز در ریودو ژانیرو ی برزیل تماشاچی زیاد بود/ نه برای فوتبال بلکه برای مراسم جشن آغاز زندگی هزاران تازه عروس و داماد. این مراسم بزرگترین عروسی دسته جمعی بود که این شهر تا کنون شاهد آن بوده. در برزیل این مراسم " روز بله " نام گرفته و هدف آن تشویق به ازدواج زوجهایی است که با هم زندگی میکردند ولی توان مالی برگزاری این مراسم پرهزینه را نداشتند. سعید توفیقی گزارش می دهد