پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوبانی؛ مقاومت ادامه دارد

بیش از دو ماه است که شهر کوبانی به محاصره نیروهای موسوم به دولت اسلامی در آمده است. دولت ترکیه نیز مرزهایش را به روی این شهر بسته است. ژیار گل خبرنگار ما که مدتی پیش در مرز ترکیه با کوبانی بود می‌گوید تصاویر فرستاده شده از کوبانی نشان از مقاومت مردمی دارد که در شهر باقی مانده‌اند.