سازمان بین‌المللی کار: در بسیاری از نقاط جهان دستمزد زنان از مردان کمتر است

حق نشر عکس b

براساس گزارش تازه سازمان بین المللی کار علیرغم آن که زنان در بسیاری از نقاط جهان به نسبت مردان با تجربه تر، خلاق تر و دارای تحصیلات بهتری هستند، دستمزد کمتری دریافت می کنند.

به گفته این سازمان زنانی که دارای چنین خصوصیات مثبتی هستند باید حقوق اضافه ای دریافت کنند.

یکی از سخنگویان سازمان بین المللی کار در ژنو به بی بی سی گفته عوامل زیادی در اختلاف میان دستمزد زنان و مردان وجود دارد که این عوامل در کشورهای مختلف، با هم متفاوت است.

به گفته سخنگوی سازمان بین المللی کار، مادر شدن یکی از این عوامل است.

این سازمان همچنین بر ضرورت حضور زنان بیشتری در پست های مدیریتی تاکید می کند.

در این گزارش گفته شده که متوسط حقوق زنان حدود ۴.۳۶ درصد کمتر از حقوق مردان است.

این سازمان تاکید کرده چنانچه این تبعیض آشکار از بین برود، در تقریبا نیمی از کشورهایی که این مسئله در آن مورد بررسی قرار گرفته زنان به نسبت مردان دستمزد بیشتری دریافت خواهند کرد.

از جمله این کشورها می توان به سوئد، برزیل و روسیه اشاره کرد.

سازمان بین المللی کار در این گزارش از کشورها خواسته است تا قوانینی اتخاذ کنند که براساس آن حقوق یکسان برای کار یکسان پرداخت شود.