پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردم غزه روز و شب را چگونه می گذارنند

زندگی در نوار غزه آسان نیست. از یکسو مردم سالهاست که خود را با محدودیتهایی که گروه اسلامگرای حماس برایشان بوجود آورده، تطبیق داده اند و از سوی دیگر باید با پیامدهای ویرانگر حملات سه ماه پیش اسراییل سرکنند. سیاوش اردلان نگاهی انداخته است به یکروز زندگی در غزه.