پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تکه یخ بزرگ روی سر وزیر صرب؛ تلفاتی به بار نیامد

وزیر انرژی صربستان در جریان یکی از سفرهای خود به شرق آن کشور، به طور اتفاقی هدف یک تکه یخ بزرگ قرار گرفت، ولی آسیبی ندید.

الکساندر انتیک در میانه مصاحبه‌ای تلویزیونی بود که یک تکه یخ بزرگ بر سرش فرود آمد.

در زمان حادثه، او کلاه ایمنی به سر داشت، ولی شدت ضربه به حدی بود که کلاهش ترک برداشت و شکست.

سرمای شدید هوا باعث شده است که جریان برق در بخشی از مناطق شرقی صربستان قطع شود و وزیر انرژی آن کشور برای بررسی وضعیت از نزدیک، به منطقه رفته بود.

او بعد از حادثه گفت که این اتفاق به بهترین شکل نشان داد که کارکنانش در چه شرایط سخت و غیر قابل پیش‌بینی در تلاش هستند که جریان برق را وصل کنند.