رحمان از 'شرایط برابر' گفت، ولی حزب سوسیال دمکرات را فراموش کرد؟

میسیون مرکزی انتخابات حق نشر عکس BBC World Service
Image caption بر اساس قانون اساسی تاجیکستان، رئیس، معاونش و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی را رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد و مجلس نمایندگان تأیید می‌کند

رئیس جمهوری تاجیکستان با اعضای پیشنهادی کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی این کشور ملاقات کرده و خواستار برگزاری انتخابات شفاف و مطابق با معیارهای دمکراسی شده است.

تارنمای ریاست جمهوری تاجیکستان روز شنبه 6 دسامبر خبر داد که امامعلی رحمان افرادی را که به حیث رئیس، معاون رئیس و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی این کشور "پیشنهاد می‌شوند"، امروز به حضور پذیرفته است.

اسامی این افراد اعلام نشده، ولی تارنمای رئیس جمهور می‌نویسد: "طوری عیان گردید، به هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی جمهوری تاجیکستان نمایندگان همه حزبهای سیاسی رسماً در جمهوری به قید گرفته شده (ثبت شده) پیشنهاد گردیده‌اند و چهار نفر آنها زنان می‌باشند."

عکسهایی که در این تارنما منتشر شده، نشان می‌دهد شیر‌محمد شاهیان که از ماه فوریه 2011 به این سو ریاست کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی را به عهده دارد، و چندی دیگر از شخصیتهای کمتر شناخته شده، از جمله چهار زن، در این ملاقات حضور دارند.

تارنمای رئیس جمهور می‌نویسد: "ضمن صحبت سَروَر دولت امامعلی رحمان تأکید داشت که انتخابات باید با رعایت قوانین تاجیکستان و معیارهای اعترافشده بین‌المللی به طور شفاف و دموکراتیک به راه مانده شود. همچنین تأکید گردید که تطبیق طلبات (اجرای مقررات) قانون و معیارهای دمکراتیک انتخاباتی باید برای همه نامزدها با شرایط برابر و یکسان تأمین کرده شود."

آقای رحمان ابراز اطمینان کرده که انتخابات پارلمانی و مجالس محلی تاجیکستان که 1 مارس 2015 برگزار می‌شود، "در فضای آرام و آسوده و با رعایت معیارهای جهان متمدن جریان گرفته، به تحکیم وحدت ملی تاجیکستان و رشد باثبات و بانظام آینده کشور" مساعدت می‌نماید.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption منتقدان می‌گویند که خود آقای رحمان شرایط برابر میان احزاب سیاسی رسمی را در پیشنهاد اعضای کمیسییون مرکزی انتخابات رعایت نکرده است

تقاضای رئیس جمهور برای ایجاد شرایط برابر برای نامزدها در حالی است که صاحب‌نظران می‌گویند هیئت پیشنهادی او برای کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی، نمایندگان همه احزاب رسمی را در بر نمی‌گیرد. به گفتة آنها، دستیکم یکی از این احزاب "احتمالا فراموش شده است."

خبرگزاری محلی "آزادگان" به نقل از عبدالمنان دا‌دا‌بایف، رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی، نوشته که جلال‌الدین محمود از حزب نهضت اسلامی، آمنه یارمت اوا از حزب سوسیالیست و وِرا رُمان اوا از حزب کمونیست از جمله اعضای پیشنهادی این کمیسیون هستند.

اما به نوشته این خبرگزاری، از حزب سوسیال دمکرات هیچ نماینده‌ای به عنوان عضو این کمیسیون پیشنهاد نشده است. منابع حزب سوسیال دمکرات هم این خبر را تأیید کردند و گفتند که از دفتر ریاست جمهوری کسی با آنها در باره پیشنهاد نماینده حزب تماس نگرفته است.

این در حالی است که تارنمای ریاست جمهوری به صراحت نوشته که به عضویت این کمیسیون "نمایندگان همه حزبهای سیاسی رسماً در جمهوری به قید گرفته شده (ثبت نام شده)" پیشنهاد شده‌اند. مسئولان دفتر ریاست جمهوری ضمن صحبت با بی بی سی در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای پیشنهادی شامل نماینده حزب سوسیال دموکرات هم می‌شوند، گفتند که در این باره اطلاع ندارند.

ضمناً، در انتخاباتهای پارلمانی و ریاست جمهوری گذشته نیز هیچ نماینده ای از حزب سوسیال دمکرات تاجیکستان در هیئت این کمیسیون حضور نداشته است. از جمله در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته که ماه نوامبر 2013 برگزار شد.

حزب سوسیال دمکرات به رهبری رحمت الله زایراف از جمله هشت حزب سیاسی رسماً ثبت شده در تاجیکستان است. آقای زایراف در اوایل سالهای 2000 از مشاوران امامعلی رحمان بود که در پی اختلاف نظر با او در مسائل سیاسی از مقام خود کناره‌گیری کرد.

شاکرجان حکیم اف، معاون رهبر حزب سوسیال دمکرات، می‌گوید که دفتر ریاست جمهوری همچنان برای پیشنهاد نماینده این حزب به عضویت کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی به منظور تأمین برابری شرایط میان احزاب سیاسی فرصت دارد.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای حکیم اف می‌گوید که دفتر ریاست جمهوری برای پیشنهاد نماینده حزب سوسیال دموکرات به عضویت کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی همچنان فرصت دارد

وی در صحبت با بی بی سی گفت: "طبق قانون اساسی، رئیس و معاون رئیس و هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات را برای تصدیق به مجلس نمایندگان رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند. اما این دفعه نیز از دفتر ریاست جمهوری به رهبری حزب سوسیال دمکرات در باره پیشنهاد نماینده ما کسی مراجعه نکرده است. اما ما آماده هستیم که اگر چنین مراجعه شود، به طور رسمی نماینده خود را به هیئت کمیسیون توصیه کنیم، زیرا تا بررسی این مسئله در پارلمان وقت هست."

آقای حکیم اف می‌گوید که بعد از تأیید رئیس و معاون و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی، رئیس آن می‌تواند به همه حزبهای سیاسی مراجعه کند و با توصیه آنها نمایندگانشان را به عضویت کمیسیونهای حوزه‌ای انتخابات جلب کند.

وی افزود: "همین ترتیب را ضمن تشکیل مراکز رأیگیری نیز رعایت کردن به منفعت کار بوده، نمایندگی برابر حزبها را در همه سطوح تأمین می‌کند که این شرط مهم شفافیت انتخابات می‌باشد. برای این اراده سیاسی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی و رئیسان کمیسیونهای حوزه‌های انتخاباتی ضروری است."

بر اساس ماده 69 قانون اساسی تاجیکستان و ماده 11 قانون کنستیتوتسیونی در باره انتخابات پارلمانی این کشور، اسامی رئیس، معاون رئیس و 13 تن از اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی را رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان پیشنهاد می‌کند. مجلس نمایندگان در طول سه روز پس از اعلام روز انتخابات این اسامی را تأیید می‌کند.

صاحب‌نظران می‌گویند در شرایط تاجیکستان که رئیس جمهور از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و اکثر کل اعضای پارلمان اعضای حزب او می‌باشند، مجلس نمایندگان صلاحیت افراد پیشنهادشده از سوی رئیس جمهور را بدون کوچک ترین ایرادی معمولاً می‌پذیرد.

مطالب مرتبط