فعالیت های سفارت بریتانیا در قاهره به حال تعلیق در آمد

حق نشر عکس b

وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که سفارت آن کشور در قاهره، پایتخت مصر، بخشی از فعالیت های خود را به دلایل امنیتی امروز (یکشنبه ۷ دسامبر) متوقف کرده است.

یکی از سخنگویان سفارت بریتانیا گفته است که مذاکره با مقامات مصری برای از سرگیری فعالیت های سفارتخانه در جریان است.

با این حال، هنوز مشخص نشده است که سفارت بریتانیا چه موقع فعالیت هایش را از سر خواهد گرفت.

در وبسایت سفارت بریتانیا در قاهره آمده است که دفتر کنسولگری بریتانیا در شهر اسکندریه مصر کماکان فعالیت هایش را بر اساس روال عادی ادامه می دهد.

وزارت امور خارجه بریتانیا پیش از این به تمامی شهروندان این کشور که قصد سفر به مناطق شمالی صحرای سینا و بخش های وسیعی از غرب مصر به ویژه در نزدیکی مرز با لیبی را دارند، هشدار داده و گفته تنها در موارد ضروری به این مناطق سفر کنند.