پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جزییات پرونده فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی

رئیس بانک مرکزی ایران، جزئیات پرونده فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی را اعلام کرد. ولی الله سیف گفته این پرونده مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است و در اوایل آغاز به کار دولت فعلی کشف شده است. جزئیات بیشتر از بزرگ ترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران در گزارش علی قدیمی.