پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چاره جویی برای مبارزه با قاچاق انسان و برده داری در جهان

در جهان دهها میلیون نفر قربانی برده داری اند و باندهای تبهکار سالانه از آن حدود بیست میلیارد دلار درآمد دارند. در لندن، مقامات کلیسا و پلیس گرد هم آمدند تا بهترین راههای مبارزه با قاچاق انسان را بررسی کنند. کرولاین وایت گزارش می دهد.