پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حزب کارگران کردستان و نبرد با داعش

در فهرست گروههاى تروریستى بعضى از کشورها از جمله آمریکا هستند اما نبرد با گروه موسوم به دولت اسلامى آنها را با بیشتر همان کشورها در یک جبهه قرار داده است. حزب کارگران کردستان که سالها با ترکیه در نبرد بوده است و به خاطر فعالیتهاى مسلحانه اش از سوى بعضى کشورها و سازمانهاى غربى به عنوان گروه تروریستى شناخته شده اکنون در مناطق مهمى از عراق و مرزهاى این کشور با سوریه مانند سنجار در حال جنگ با داعش است. در کنار این پ ک ک در برخى مناطق عراق و منطقه کردنشین سوریه داوطلبان کرد را براى نبرد با داعش آموزش مى دهد. از جمله در چند روستا در اطراف کرکوک. نفیسه کوهنورد سرى زده به یکى از همین روستاها و شاهد بخشى از این آموزشها بوده است.