پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش سنای آمریکا در مورد شکنجه شدید مظنونین عملیات تروریستی

انتشار یک گزارش جنجالی توسط کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا نشان می‌دهد که در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ای، شکنجه‌هایی اعمال شده که فقط می‌توان نظیر آن را در مخوف‌ترین سازمان‌های امنیتی کشورهایی با نظام‌های حکومتی فاسد و خودکامه سراغ گرفت. تازه آنچه منتشر شده کمتر از یک دهم نسخه اصلی گزارشی است که تهیه شده است. نکته تازه این گزارش نه تنها اعمال شکنجه توسط سی آی ای علیه مظنونان به همکاری با سازمان‌هایی نظیر القاعده است، بلکه نشان می‌دهد از این شکنجه‌ها نتیجه‌‎ای بیرون نیامده که به امنیت آمریکا کمک کند. حتی در مواردی این گزارش می‌گوید که سی آی ای با دولت آمریکا هم صادق نبوده. در این برنامه با کسی حرف می‌زنیم که خود از افسران سی آی ای بوده و نظر او را در این باره می‌پرسیم. گزارشی از محمد امینی را ببینید.