پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیا زیر ذره‌بین سنا

مجلس سنای آمریکا با انتشار گزارشی حجیم، شیوه‌های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر ۱۳ سال پیش را محکوم کرد.

در گزارش کمیته اطلاعاتی سنا آمده است که برخی از این شیوه‌ها، شامل شکنجه افراد بازداشت‌شده هم می‌شد.

این گزارش سنا که از مدت‌ها پیش انتظار منتشر شدنش می‌رفت، شگردهایی از قبیل ممانعت از خواب، القای حس غرق شدن، لت و کوب و تحقیر را بی‌رحمانه و غیرمؤثر توصیف کرده است.

خبرنگاران ما در واشنگتن در این برنامه به پوشش خبری این گزارش و واکنش‌ها به آن پرداخته‌اند.

همچنین داریوش رجبیان، مجری چشم‌انداز بامدادی در گفتگویی با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، این موضوع را بررسی کرده‌است.

برای دریافت برنامه‌های رادیویی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.