پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشییع جنازه وزیر فلسطینی که در مشاجره با سربازان اسراییلی جان باخت

هزاران فلسطینی در مراسم تشییع زیاد ابوعین در رام الله در کرانه باختری شرکت کردند. او وزیر فلسطینی بود که دیروز درحین مشاجره با سربازان اسراییلی جانش را از دست داد. علت مرگ هم هنوز قطعی نشده است. اسراییل و فلسطینیان دلایل متفاوتی ارائه می کنند. سعیده هاشمی گزارش می دهد.