پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایزدی ها، از اولین قربانیان داعش

با پیشروی دولت اسلامی در عراق نزدیک به ۲ میلیون نفر از خانه هایشان رانده شده اند. در این میان ۳۵۰ هزار ایزدی هم هستند که بیشترشان به شهر کردنشین دهوک پناه برده اند. شهری که خبرنگار ما کسری ناجی از تجربه های ترسناک پیروان این دین باستانی می گوید.