پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سینمایی که صندلی هایش وان آب گرم است

لندن یکی از پرجذبه ترین شهرهای جهان است و به قدری سرگرمیهای این شهر متنوع است که می شود هر سلیقه ای را راضی کرد. حتی برای آنهایی که بخواهند در وان پراز آب گرم فیلم تماشا کنند. نه در خانه، در سینما. طاهر قادری هم به تماشا رفت.