پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسلامگرایان افراطی اتکایشان را به حامیان ثروتمند کم کرده اند

دریافت پول در ازای آزادی گروگان ها، یکی از منابع بزرگ درآمد گروه های جهادی و اسلامگرایان تندرو است. بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ میلادی، حدود ۱۲۰ میلیون دلار فقط از این راه عایدشان شده است. با اینکه معمولا این گروه ها کشورها و حامیان ثروتمند داشته اند اما به گزارش سازمان ملل آنها تدریجا موفق شده اند مستقل عمل کنند و از راه هایی مثل گرفتن مالیات از مردم، قاچاق مواد مخدر و فروش منابع طبیعی مثل نفت هزینه هایشان را تامین می کنند. علی قدیمی گزارش می دهد.