پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش اختصاصی نفیسه کوهنورد از کوهستان سنجار

حدود چهار ماه پیش گروه موسوم به دولت اسلامی شهر سنجار را تصرف کرد. از آنزمان نیروهای پیشمرگه زیر پوشش هوایی آمریکا توانسته اند بخش بزرگی از زمینهای از دست رفته را پس بگیرند. اما هزاران کرد ایزدی همچنان در کوهستان سنجار در محاصره شبه نظامیان داعش هستند. و تنها راه کمک از هواست. نفیسه کوهنورد از معدود خبرنگارانی است که موفق شد به منطقه راه پیدا کند و شب را با پناهجویان سر کند.