پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجرت به کانادا؛ شروع دوباره از نقطه صفر

مهاجرت به کانادا برای خیلی ها شروع دوباره از نقطه صفر است. شاید هم تولدی دیگر در غربت. کانادا، کشوری است با زمستان های سرد و طولانی و جامعه ای چند فرهنگی. سالانه ۲۵۰ هزار مهاجر وارد این کشور می شوند، از جمله مهاجران ایرانی. فریبا صحرایی در ادامه گزارش هاش از تورنتو، پای صحبت مهاجران ایرانی نشسته. مهاجران جدید و قدیم.