پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عینک سازی حکیمی از تهران تا تورنتو

در تورنتو، در بعضی چهارراه های اصلی شهر میتوان یک تابلوی تبلیغاتی بزرگی دید از مردی که تبلیغ عینک می کند. و او کسی نیست جز کریم حکیمی. کانادایی ایرانی تباری که عینک سازی حکیم را بنیان گذاشت، فروشگاهی با ۱۸۰ شعبه. داستانش را از زبان خودش بشنویم از بازار آهنگران تهران تا خیابانی در تورنتو که به نام او شده است.