پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین خبرها از گروگانگیری در سیدنی

حداقل یک مرد مسلح چندین نفر را در یک کافه در قلب تجاری و سیاسی شهر سیدنی استرالیا گروگان گرفته است.

تصاویر تلویزیونی دست کم سه نفر را نشان می دهند که در حالی که دستشان را به نشانه تسلیم بالا گرفته اند در کنار پنجره این فروشگاه ایستاده اند. یک پرچم با کلمات عربی هم در این تصاویر دیده می شود که گرچه به رنگ مشکی است و مضامین اسلامی دارد اما با پرچم داعش تفاوت دارد.

پلیس نقاط حساس شهر ، از جمله کنسولگری آمریکا و اپرای شهر را تخلیه کرده و منطقه را محاصره کرده است. همینطور پرواز هواپیماها بر فراز شهر سیدنی به دلایل امنیتی متوقف شده است.

در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو، علی همدانی گوینده برنامه گفتگویی داشت با همایون خیری خبرنگار در استرالیا و از او آخرین جزئیات را جویا شد.

برای شنیدن سایر برنامه ها، به صفحه رادیو مراجعه کنید.