پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان خونین ۱۶ ساعت گروگانگیری در سیدنی

یک مرد ایرانی-استرالیایی که در لباس روحانیت شیعه و سنی ظاهر می شد، با گروگانگیری در قلب تجاری سیدنی پرجمعیت ترین شهر استرالیا توجه جهان را به خود جلب کرد. او که تلاش داشت خود را مرتبط با گروه دولت اسلامی یا داعش نشان دهد از جمله از فعالیتهای نظامی آمریکا و استرالیا در افغانستان ناراضی بود. گروگانگیری با حمله نیروهای ویژه به کافه ای که هارون مونس یا آنطور که در ایران شناخته می شده، محمد حسن منطقی بروجردی، عده ای را به گروگان گرفته بود تمام شد و خود او هم جان داد. او که بود؟ یک جهادی تحت تاثیر ابوبکر بغدادی خلیفه خود خوانده داعش، یا آنطور که مطبوعات استرالیا می گویند، مردمی متهم به قتل همسرش و آزار جنسی دهها زن دیگر؟ رعنا رحیم پور گزارش می دهد.