پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت از داعش یا انگیزه شخصی؛ مهاجر ایرانی چطور گروگانگیر شد؟

پلیس استرالیا اگرچه هویت گروگانگیر را تایید کرده اما نگفته که چه بر سر او آمده است. کسی که شیخ هارون مونس معرفی شده مهاجری ایرانی است. او در طول بیست سال زندگیش در استرالیا برای پلیس چهره ای شناخته شده بوده است. مجید افشار نگاهی انداخته به اطلاعاتی که تا الان از زندگی شیخ هارون به دست آمده: