پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادای احترام به قربانیان گروگانگیری در سیدنی

امروز هزاران نفر در سیدنی برای ادای احترام به دو نفری که در جریان گروگانگیری دیروز کشته شدند، در میدان مرکزی شهر جمع شدند. همزمان، دولت استرالیا تحقیقات خود را درباره انگیزه گروگانگیر و چگونگی واکنش پلیس آغاز کرده است. یک روز بعد از این ماجرا، حالا اطلاعات تازه‌ای از "من هارون مونس" یا محمد حسن منطقی شهروند ایرانی - استرالیایی بیرون آمده است. مجید افشار در این مرود گزارش تهیه کرده است.