پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروگانگیری در سیدنی؛ بهای بازیگر جهانی بودن؟

ماجرای گروگانگیری در شهر سیدنی با کشته شدن دو گروگان و مرد گروگانگیر به پایان رسید.

گروگانگیر، که شیخ هارون مونس معرفی شده مهاجری ایرانی است. او در طول بیست سال زندگیش در استرالیا برای پلیس چهره ای شناخته شده بوده است.

نازنین جاوید، مجری برنامه چشم انداز بامدادی رادیو فارسی بی بی سی در گفتگویی با همایون خیری خبرنگار در استرالیا از او پرسید که چطور هارون مونس که با اتهامات سنگینی روبرو بود، با قید وثیقه آزاد بود؟ آیا نظام قضائی استرالیا ضعیف عمل نکرده بود؟

برای شنیدن سایر برنامه ها، به صفحه رادیو مراجعه کنید.