پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کردها می گویند محاصره کوهستان سنجار را شکسته اند

در شمال عراق، نیروهای کرد می گویند موفق شده اند محاصره کوهستان سنجار را بشکنند و هزاران کرد ایزدی را که گرفتار شده بودند آزاد کنند. مقام های کرد این عملیات را بزرگ ترین موفقیتشان در جنگ با گروه موسوم به دولت اسلامی خوانده اند. حدود ۴ ماه بود که هزاران نفر در این کوهستان در محاصره شبه نظامیان داعش بودند. حملات کردها با یکی از شدیدترین حملات جنگنده های آمریکایی در منطقه همراه بوده است. علی قدیمی گزارش می دهد.