پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلفات ابولا به ۷ هزار نفر رسید

دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین روز سفرش به کشورهایی که بیشترین آسیب را از بیماری ابولا دیده اند، وارد Conakry پایتخت گینه شد. بسیاری معتقدند سازمان ملل و مشخصا سازمان بهداشت جهانی به شیوع این ویروس مرگبار بسیار کند واکنش نشان دادند. ویروسی که جان حدود ۷ هزار نفر را گرفته، تقریبا همگی در غرب آفریقا. فریبا صحرایی گزارش می دهد.