پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشار تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت بر ایران و روسیه

سال میلادی به روزهای پایانیش رسیده و مردم در بسیاری از نقاط جهان برای مراسم کریسمس و جشنهای سال نو آماده می شوند. اما سال ۲۰۱۵ میلادی برای بسیاری آغاز آسانی نخواهد داشت. به ویژه برای آنهاییکه اقتصادشان به شدت به نفت و گاز وابسته است. روسیه و ایران برای مثال. هردو کشور هم با تحریمهای غرب دست و پنج نرم نفت به پایین ترین قیمت در سالهای اخیر رسیده است. تحریم‌های غرب، تنها نقطه اشتراک روسیه و ایران در بد آوری‌های اخیرشان نیست. کاهش کم‌سابقه قیمت نفت هم دامان اقتصاد هر دو کشور را گرفته و محاسبات آنها برای بودجه سال آینده را دستخوش بازنگری‌‌ها کرده است.

داريوش رجبيان گزارش می دهد.