پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشروی نیروهای کرد به سوی شهر سنجار

نیروهای کرد همچنان در منطقه سنجار در شمال عراق پیشروی می کنند. از سه روز پیش، عملیات گسترده ای علیه داعش آنجا آغاز شده زیر پوشش یکی از شدیدترین حملات هوایی آمریکا. روز جمعه، پیشمرگهای محاصره کوهستان سنجار را شکستند، جایی که هزاران کرد ایزدی ماهها گرفتار شده بودند. ژیار گل از پیشروی به سوی شهر سنجار می گوید.