پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از بابت سرنوشت پرستار گروگان تاجیک در یمن

یک پرستار تاجیک، حدود دو ماه است که در یمن اسیر یک گروه ناشنانس شده است. این زن ۳۶ ساله، از پنج سال پیش برای کار به بیمارستانی در این کشور رفته بود که در محل کارش ربوده شد. تاکنون تلاشهای دیپلماتیک برای رهایی او، بی نتیجه بوده است. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می دهد.