پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تونس، پای صندوق های رای

مردم تونس امروز در دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند. برنده این انتخابات اولین رئیس جمهوری تونس خواهد بود که در انتخاباتی آزاد برگزیده شده است. این انتخابات ۴ سال بعد از آغاز جنبشی برگزار می شود که چندین کشور عربی را متحول کرد. نعیمه نامجو در گزارشش می گوید انتخابات در سایه تمهیدات شدید امنیتی در حال برگزاری است.