پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض سیاسی جوانان تونسی با زبان طنز

در تونس، گروهی از جوانان بجای مشارکت در روند انتخابات، بیشتر در شبکه های اجتماعی حضور دارند. آنهم با انتشار ویدیو های طنزی از وضعیت سیاست داخلی کشورشان. مهرداد فرهمند، در تونس به دیدار یکی از نامدارترین سازندگان این ویدئوها رفته است