پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله به عابران پیاده در دیژون فرانسه

مردی در فرانسه «الله اکبر»گویان ماشینش را به عابران پیاده کوبید. او این کار را در چند خیابان مختلف شهر دیژون در شرق فرانسه تکرار کرد و مجموعاً ۱۳ نفر را زخمی کرد. جراحت‌های دو نفر آن‌ها شدید است. گزارش شده که مرد مهاجم تعادل روانی نداشته است. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.