پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حکایت بردگی جنسی در قلمرو دولت اسلامی

ایزدی های عراق می گویند ۳۵۰۰ نفر از زنان و دخترانشان هنوز اسیر داعش اند. داعش بسیاری از آنها را به عنوان برده جنسی در اختیار گرفته و مثل کالا، خرید و فروش می کند. بعضی از آنها که توانسته اند از چنگ داعش فرار کنند حکایتشان را برای پل وود خبرنگار بی بی سی در شمال عراق بازگو کرده اند.