پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطعی ده ساعته اینترنت در کره شمالی

اینترنت در کل کره شمالی از دیشب تا امروز صبح ده ساعت قطع بود. مشخص نیست دلیل قطع شدن اتصال به شبکه جهانی چه بوده است. قطعی اینترنت، چند روز پس از آن اتفاق می‌افتد که آمریکا، پیونگ‌یانگ را به دست داشتن در حمله اینترنتی به شرکت فیلمسازی سونی‌پیکچرز متهم کرد. کره شمالی تنها از طریق چین به شبکه جهانی متصل است؛ ولی مقام‌های پکن می‌گویند هیچ نقشی در قطعی اینترنت کره شمالی نداشته‌اند. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.