پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکسته شدن محاصره سنجار؛ بازگشت امید به ایزدی‌ها؟

بیش از چهار ماه کوهستان سنجار در کردستان عراق در محاصره گروه موسوم به دولت اسلامی بود و هزاران ایزدی آنجا گیر کرده بودند. محاصره این کوهستان اخیرا شکسته شده و کمک رسانی از راه زمینی امکان پذیر شده. ژیار گل می گوید ایزدی‌ها امیدوارند به زودی بتوانند به خانه هایشان برگردند.

گزارش ژیار گل را ببینید.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.

شکسته شدن محاصره سنجار؛ بازگشت امید به ایزدی‌ها؟