پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تکذیب ادعای نقش آیت الله خمینی در ترور پاپ

ایران ادعای محمد علی آقجا در مورد نقش بنیانگذار جمهوری اسلامی در ترور رهبر پیشین کاتولیکهای جهان را بی اساس خوانده. محمد علی آقجا که ۳۳ سال پیش به پاپ ژان پل دوم تیراندازی کرد چند روز پیش مطلبی را که در کتاب خاطراتش هم نوشته تکرار کرد که آیت الله خمینی دستور قتل پاپ را داده بود. مجید خیام دار گزارش می دهد.