پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کریسمس برای همه؛ از آمریکا تا سوریه

ساکنان بسیاری از کشورهای جهان در روزهای اخیر به مناسبت جشن کریسمس به شور و هیجان آمده‌اند.

این روزها که در تقویم برخی کشورها تعطیل رسمی هستند، به فرصتی برای دور هم بودن خانواده ها تبدیل شده‌اند.

این ویدئو چکیده‌ای است از تصاویر جشن‌های مختلف مرتبط با کریسمس در چندین کشور.

تهیه‌کننده ویدئو: ایتان یاهان - تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی.