پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در زندان غزه چه می‌گذرد؟

برای ساکنان غزه، زندگی بی‌شباهت به زندگی در زندانی بزرگ نیست؛ چون غزه در محاصره کامل اسرائیل است. پس کسی که در غزه گذرش به دادگاه و دادگستری و چه بسا زندان می افتد، شاید به تعبیری دوبار زندانی شده باشد. سیاوش اردلان در سفرش به غزه موفق شد تا اولین خبرنگار خارجی باشد که اجازه یافته به دادگستری و زندان آنجا برود و این گزارش را تهیه کند.

گزارش سیاوش اردلان را ببینید.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.