پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجاه و هفتمین سالگرد انقلاب کوبا

کوبا امروز پنجاه و هفتمین سالگرد انقلاب خود را جشن می گیرد. عدد ۵۷ ارزش نمادین خاصی ندارد اما اهمیت این سالگرد در آنست که دولت آمریکا بعد از سالها تحریم و تیرگی روابط حاضر شده است با کوبا رابطه دیپلماتیک برقرار کند. خیلی از کوبایی ها همچنان از مسیر انقلاب دفاع می کنند و خیلی ها هم امیدوارند رابطه با آمریکا اوضاع را بهتر کند. سیاوش اردلان گزارشی دارد.