پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سه روزنامه نگار شبکه الجزیره هنوز در قفس مصر؛ دادگاه عالی دستور داد دوباره محاکمه شوند

دادگاه عالی مصر، حکم زندان سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را لغو کرده و دستور محاکمه مجدد آنها را صادر کرد. دادگاه قبلی، در تابستان گذشته، این سه خبرنگار را به هفت تا ده سال زندان محکوم کرد. آنها به حمایت از گروه اخوان المسلیمن متهمند که غیرقانونی اعلام شده. کسری ناجی در گزارشی می گوید این پرونده، به چهره بین المللی مصر، صدمه زده است.