پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۰۱۴ در مصر: سال ثبات یا سال سرکوب؟

دولتمردان مصری سال گذشته میلادی را سال رسیدن به ثبات در این کشور می دانند. سالی که رئیس جمهور تازه ای برای کشور انتخاب شد و بر خلاف سالهای قبل خبر چندانی از تظاهرات و درگیری در آن نبود. اما برای مخالفان، پارسال سال سرکوب بود. سالی که تحمل حکومت برای هر گونه حرکت اعتراضی حتی از دوران پیش از انقلاب این کشور هم کمتر بود. خبرنگار ما در مصر، مهرداد فرهمند گزارشی دارد از اینکه چگونه نظام جدید در مصر راه را بر هر حرکت اعتراضی بسته است.