پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چوب حراج نپال به هزینه سفر به قله اورست

در نپال، هزینه صعود به قله اورست نصف شده تا بازدیدکننده ها دوباره به صعود تشویق شوند. شمار بازدیدکنندگان به دو دلیل کم شده است. یکی میزان مرگ و میر و دیگری بسته شدن اورست، چون شرپاها یا همان راهنماهای محلی، از ترس بهمن، دیگر با بازدیدکنندگان همراه نمی شدند! نپال حالا تدابیر امنیتی تازه ای معرفی کرده اما بعضی کوهنوردان می گویند اورست همین حالا هم بیش از اندازه شلوغ است. انبرسان اتیرجان گزارش می دهد.