پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبرنگاران از بیم و امید در سال جدید می گویند

با شروع سال ۲۰۱۵ میلادی در سراسر جهان فصل جدیدی از بیم و امید برای بسیاری شروع شد. اما این تحویل و آن تغییر برای مناطق مختلف این دنیای پرخبر چه معنایی دارد و جهان در سال پیش رو چه چشم اندازی خواهد داشت؟ گزارشگران بی‌بی‌سی فارسی در شهرهای مختلف جهان به این سوال جواب می دهند.