پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به وضعیت زنان مورد تجاوز در هند

در هند پنج نفر به اتهام آدم ربایی و آزار جنسی یک توریست ژاپنی دستگیر شده اند. پلیس می گوید، مظنونان این دختر ۲۲ ساله را حدود یک ماه پیش ربودند و در این مدت بارها به او تجاوز کردند. این حادثه، بار دیگر مسئله امنیت زنان در هند را برجسته کرده. جایی که طبق آمار رسمی هر ۲۰ دقیقه یکبار به یک زن تجاوز می شود. باران عباسی در گزارشش می گوید، با وجود وضع قوانین سخت، فرهنگ مردسالاری و تبعیض علیه زنان، برخورد با مجرمان را مشکل کرده است.