پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عراق حالا برای سارها هم آرام نیست؛ جنگ در کردستان پرنده ها را پرانده است

مردم شمال عراق، پرندگان را در فصل مهاجرت صید می کنند. این سارها معمولا در بازار فروش می روند. اما کردهای این منطقه می گویند جنگ در عراق باعث شده دسته های این پرندگان، کوچک تر بشود و صید آنها هم سخت تر شده است. الن جانستون گزارش می دهد.