پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان مأموریت ناتو در افغانستان، آغاز نگرانی ها در کشورهای همسایه

پایان مأموریت ناتو در افغانستان، نگرانیهایی را برای کشورهای آسیای میانه‌ در پی داشته است. زیرا عده زیادی از اتباع این کشورها در صف طالبان و دیگر گروههای شورشی در افغانستان می‌جنگند. همچنین یکی از مسیرهای قاچاق مواد مخدِّر از افغانستان به اروپا، از کشورهای آسیای میانه‌، از جمله تاجیکستان می گذرد.تاجیکستان گفته که بدون کمک دیگر کشورها، مقابله با افراطگرايی برایش سخت خواهد بود. سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.