پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشم کره شمالی از آمریکا؛پیونگ یانگ می گوید تحریم های جدید بی دلیل وضع شده اند

امروز کره شمالی به تحریم های جدید آمریکا علیه پیونگ یانگ واکنش نشان داد. کره شمالی گفته این تحریم ها بی دلیل وضع شده اند. وزارت خارجه این کشور گفته این تحریم ها نمیتواند ارتش ۱.۲ میلیون نفری کره شمالی را تضعیف کند. فرداد فرحزاد گزارش می دهد.