پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از قوانین تازه لبنان برای ویزا دادن به سوری‌ها

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نگران است که قوانین تازه لبنان درباره ویزا دادن به سوری‌ها، باعث شود تا افراد آسیب‌پذیری که از جنگ داخلی سوریه فرار می‌کنند، نتوانند از حمایت بین‌المللی برخوردار شوند. یک سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان گفته قوانین جدید، برای دلایل انسان‌دوستانه استثنایی قائل نمی‌شود. از زمان آغاز بحران، بیش از یک میلیون سوری به لبنان فرار کرده‌اند. نفیسه کوهنورد از بیروت گزارش می‌دهد.