پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برف و سرما جنگ در سوریه را آرامتر کرده اما زندگی را برای صدها هزار پناهجو سخت تر

برف سنگینی که بخشهای زیادی از لبنان و سوریه را پوشانده، شعله های جنگ در سوریه را پایین کشیده اما زندگی را برای صدها هزار پناهجوی سوری سخت تر کرده است. بعضی از هرگونه امکانات گرمایی محرومند. سازمان ملل گفته در حال کمک رسانی به بیش از ۶۰۰ هزار نفر از پناهجویان است. نفیسه کوهنورد گزارش می دهد.